Praktijknetwerk Kruidenrijk Kuikengrasland

Praktijknetwerk Kruidenrijk Kuikengrasland

In 2012 en 2013 heeft het praktijknetwerk (PNW) ‘Kruidenrijk kuikengras’ plaats gevonden: goed voor koe en weidevogel. Kuikengras is grasland met een uitgestelde maaidatum. Dit ‘lange gras’ is belangrijk voor het opgroeien van jonge weidevogels, vooral de gruttokuikens. Op veel bedrijven is er echter onvoldoende kuikengras beschikbaar om het voor de weidevogels gewenste mozaïekbeheer te kunnen uitvoeren.  Met het PNW wil men bereiken dat er meer én beter kuikenland komt en dat melkveehouders leren om dit te gebruiken als veevoer. In de link hieronder treft u een super hippe folder waarin de resultaten van het PNW zijn verwerkt.
Klik hier voor de interactieve folder

Terug naar het overzicht