Percelen die niet meer in aanmerking komen voor agrarisch natuurbeheer

Percelen die niet meer in aanmerking komen voor agrarisch natuurbeheer

De informatie avond voor alle agrariers die niet meer in aanmerking komen voor agrarsich natuurbeheer in het nieuwe stelsel in 2016 is maandag 20 oktober geweest.
Meer informatie over het nieuwe agrarisch natuur- en landschapsbeheer vindt u ook onder het kopje Natuur- en Landschapsbeheer

Als uw percdelen niet meer in aanmerking komen voor agrarisch natuurbeheer dan kan Water, Land & Dijken u alternatieven pakketten aanbieden. U kunt hier de presentatie nog eens bekijken. De in de presentatie genoemde voorwaarden en vergoedingen zijn onder voorbehoud. En heeft u vragen dan kunt u altijd per mail contact opnemen met Martine Bijman of bellen naar kantoor.

Terug naar het overzicht