Oogstrelende foto expositie in De Breek

Oogstrelende foto expositie in De Breek

‘Weidevogelseizoen’ oogstrelend in beeld

In bezoekerscentrum De Breek, midden in een van de weidevogel leefgebieden, is een selectie van foto’s, gemaakt door de vrijwilligers van weidevogelbescherming, te zien. Van 4 maart tot en met 30 april bij Bezoekerscentrum De Breek, Etersheimer braakweg 5 in Oosthuizen.

Zo mooi, wanneer de weidevogels aan het begin van het seizoen weer terug komen in het gebied ten noorden van Amsterdam-Zaandam. De weidevogels komen speciaal naar dit gebied om te broeden. Vele vrijwilligers beschermen samen met de boeren van Water, Land & Dijken de weidevogels en hun pulletjes, nesten worden gemarkeerd zodat de boeren met werkzaamheden op het land daarmee rekening kunnen houden. Het levert vaak oogstrelende foto’s op, vrijwilligers zijn veel in het veld en zien daar juist opmerkelijke tafereeltjes, weidse landschappen, weidevogels van dichtbij, oeverplanten of zomaar een mooie spiegeling in de sloot.

Bezoekerscentrum De Breek is geopend op zaterdag en zondag van 10.00 tot 18.00 uur.

In het gebied tussen Amsterdam-Zaandam, Alkmaar-Hoorn beschermen 650 vrijwilligers samen met de 400 boeren van Water, Land & Dijken de weidevogels en hun pulletjes. De vrijwilligers helpen bijvoorbeeld met het markeren van de nesten zodat er omheen gemaaid kan worden door de boer, maar ook uitstellen van maaien is een manier om pulletjes veilig te kunnen laten opgroeien. Water, Land & Dijken is een vereniging voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Wilt u ook helpen om de weidevogels te beschermen? Kijk op deze website van Water, Land & Dijken voor meer informatie onder het kopje vrijwilligers.

Deze pagina is gepubliceerd op: 2 maart 2017 Foto: Rob Abraham

Terug naar het overzicht