Nieuwe kandidaat voor het bestuur

Nieuwe kandidaat voor het bestuur

Het bestuur is verheugd dat er een nieuwe kandidaat voor het bestuur is. Zij stelt zichzelf aan u voor.

Ik ben Marja van Nieuwkoop, vrijwillig weidevogelbeschermer in de Wilmkebreekpolder in Amsterdam Noord en werkzaam bij de gemeente Amsterdam.

Landschap en in het bijzonder het behoud van de veenweidegebieden houden me in het werk en privé bezig. Daarbij gaat het natuurlijk ook om de discussies over de rol van de landbouw. In de afgelopen jaren werkte ik bijvoorbeeld in Waterland samen met boeren, burgers en buurgemeenten aan werkbare oplossingen voor uitdagingen als  de groeiende behoefte aan recreatie, benutting van in onbruik geraakte boerenerven, versterking  van de agrarische structuur bij gelijktijdige natuurontwikkeling (vrijwillige kavelruil) en bodemdaling.

Ik wil bij WLD mijn best doen voor meer naamsbekendheid en het versterken van de band tussen het buitengebied en de stad; het landschap is een onmisbaar deel van de metropool. Het gaat ook om de band tussen boer en burger op thema's als voedsel, klimaatverandering en natuurinclusiviteit. Ik woon samen met een ecoloog en we hebben samen twee volwassen zonen.

Terug naar het overzicht