Melkveehouderij en fosfaatplafond

Melkveehouderij en fosfaatplafond

Beste leden agrariërs,

Het zijn spannende tijden in de melkveehouderij. Het is nog maar 3 maanden geleden dat het melkquotum werd afgeschaft en voordat we het wisten werden we geconfronteerd met de volgende andere realiteit: het fosfaatplafond.

Onduidelijk sinds welke datum precies maar als een paal boven water staat dat de melkveehouderijsector op dit moment teveel fosfaat produceert. De lobby en overleggen met de staatssecretaris en woordvoerders landbouw in de Tweede Kamer zijn in volle gang. Als bestuur van Water, Land & Dijken vinden we dat we hier ook ons geluid moeten laten horen.
Immers, een generieke korting van het aantal koeien voor alle melkveehouders in Nederland hangt in de lucht. In dit scenario zouden wij mede gedupeerd worden van iets dat we niet hebben veroorzaakt. We zijn niet verantwoordelijk voor de extreme groei en het doorbreken van het (Brusselse) plafond. Als extensief landbouwgebied hebben we immers een goede balans tussen het aantal koeien en aantal hectares. In de brief van staatssecretaris Dijksma staat dat in principe 2014 als referentiejaar wordt genomen. Het is echter nog niet 100% duidelijk of dit ook juridisch mogelijk is.

Gelukkig staan we hier niet alleen. In het onderstaande artikel kunt u lezen dat ook de provincie Noord-Holland zich hard maakt voor haar grondgebonden agrariërs. Ook hebben we een samenvatting en link naar de brief van de staatssecretaris opgenomen in deze nieuwsbrief. Tenslotte vindt u een ingezonden brief in het NRC van, onder andere, onze voorzitter Sjaak Hoogendoorn. Hij heeft hier op persoonlijke titel zijn bijdrage aan geleverd. Dit bericht 3 juli is via de Agarische berichten naar de leden uitgegaan.

Kortom; we wilden u graag informeren over ons standpunt in deze en staan uiteraard open voor uw reacties en suggesties. In de tussentijd gaan we ons hard maken voor de belangen van u als lid en ons werkgebied als geheel.

Namens het bestuur,
Rona Uitentuis, secretaris
ronauitentuis@kpnmail.nl of 06 41474393

Brief van WLD aan haar leden
Standpunt provincie Noord-Holland
Brief staatssecretaris Dijksma aan Tweede Kamer
Ingezonden brief van Sjaak Hoogendoorn in NRC

 

 

Terug naar het overzicht