Laatste kans voor inrichtingssubsidie

Laatste kans voor inrichtingssubsidie

Laatste kans voor inrichtingssubsidie voor weidevogels:

ziet u kansen voor weidevogels op uw bedrijf? Meld u dan snel aan!  

  • Aanschaf en/of opknappen windmolen
  • Waterkerende maatregelen (stuwen, dammen)
  • Aanschaf plasdraspomp
  • Inrichting (greppel)plasdras
  • Jaarlijks rietmaaien (2019, 2020 en 2021)
  • Verwijderen van boomopslag
  • Inzaaien van kruidenrijk grasland (weidevogelmengsel)  incl. aanvullend beheer (bekalken etc.)
  • Verflauwen en her inzaaien van taluds

Andere goede ideeën voor weidevogels? Dit kan mogelijk ook, uiteraard in overleg met ons. Uitvoering nog onder voorbehoud. Dit gaat plaatsvinden vanaf het najaar van 2018 – voorjaar 2019. Heeft u interesse? U kunt zich aanmelden: Haije Valkema h.valkema@waterlandendijken.nl 06 15 42 99 87

Terug naar het overzicht