Herziening pachtprijs

Herziening pachtprijs

 

Deze week zijn wij meerdere keren gebeld door leden vanwege een door hen ontvangen brief van de Grondkamer. In de brief staat vermeld dat de huidige pachtprijzen worden herzien naar aanleiding van een taxatie die is uitgevoerd in 2013 door een taxateur van de Grondkamer.

De pachtprijzen worden ernstig verhoogd, soms wel tot ruim 300% ten opzichte van de oude pachtprijs. Men heeft de mogelijkheid om tegen het voorlopige oordeel in bezwaar te gaan.

WLD is van mening dat de verhoging buitensporig hoog is en heeft om deze reden een bezwaarschrift opgesteld wat door u, na het invullen van de voor u van betrekking zijnde gegevens, kan worden opgestuurd naar de Grondkamer. Het bezwaarschrift vindt u hier. Houd u er rekening mee dat de brief in tweevoud verzonden moet worden aan de Grondkamer, stopt u dus twee dezelfde brieven in de envelop.

Terug naar het overzicht