Greppel Plas Dras goed voor weidevogels en pullen

Greppel Plas Dras goed voor weidevogels en pullen

 

Het in het voorjaar plasdras zetten van greppels is een matig effectieve methode gebleken om veenklink tegen te gaan vanwege het beperkte effect er van op de hoogte van de grondwaterstand. Bovendien bestaat de kans dat door deze maatregel op niet zure gronden de leverbotbesmetting toeneemt. Daarentegen heeft het plasdras zetten van greppels een aantrekkende werking op broedende weidevogels en weidevogelpullen.

Dit zijn de belangrijkste conclusies van het drie-jarige praktijkonderzoek uitgevoerd door de Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land & Dijken naar een effectieve manier om veenklink tegen te gaan. In dit door de Provincie Noord-Holland gefinancierde onderzoek zijn tussen 2011 en 2013 op vier locaties verspreid over Laag-Holland van half maart tot half juni greppels plasdras gezet. De meewerkende agrariërs hebben dat naar eigen inzicht uitgevoerd. Daarbij is gebleken dat het gebruik van de elektrische pomp van een weidedrinkbak gevoed door zonnecel het praktisch was en het minst tijdrovend om het water in de greppel op hoogte te houden.

Wilt u meer lezen? Zie persbericht en rapport kunt u opvragen bij het secretariaat van Water, Land & Dijken.

Terug naar het overzicht