Goede waardering kuikengras

Goede waardering kuikengras

Goede waardering kuikengras voor jongvee en droge koeien

Deelnemers aan het praktijknetwerk 'Kruidenrijk kuikenland: goed voor koe en weidevogel' waarderen hun 'kuikengras' met het cijfer 7,1 voor droge koeien, een 6,5 voor jongvee en een 5,9 voor melkkoeien. Veehouders met een voermengwagen geven een hogere waardering voor het voeren van dit kuikengras aan melkkoeien. Het praktijknetwerk probeert door het delen van kennis beter kuikengras te produceren (ook beter voor overleving weidevogels), oogsten en voeren aan koeien. Water, Land & Dijken vindt het belangrijk dat Laag Holland mee doet met deze kennisuitwissseling.

Informatie bij netwerkbegeleider jlommen@clm.nl

Bericht geplaatst op 4 februari 2013
Bron: verantwoorde veehouderij

 


Terug naar het overzicht