Gele ratelaar rukt op

Gele ratelaar rukt op

Het is een verrassend gezicht, die gele waas over een perceel, maar in sommige polders is het de parasiet van het gebied; de gele ratelaar.
De plant doet het goed op percelen met kort gras. Zijn wortels vergroeien met omringende planten waar hij voedingsstoffen uit opzuigt. De ratelaar houdt niet van drijfmest maar ook op te schrale percelen groeit hij niet. Je kunt hem dus tegenkomen op licht bemeste percelen maar alleen bij kort gras.

Ratelaar is niet giftig
In de plant komt de stof aucubine voor welke zorgt voor een bittere smaak. Om die reden wil het vee de plant niet eten. Echter, ratelaar is niet giftig voor het vee.

Hoe kom je er vanaf?
Spuiten is niet nodig, de ratelaar is 1-jarig en behoudt zijn kiemkracht maar kort. Lukt het niet om te ontkiemen in de eerste winter, dan ben je de plant het volgende jaar kwijt. Het is dus zaak om te maaien voordat de ratelaar zaad kan zetten. Dit gebeurd in de regel rond half juli.
Doordat de ratelaar eenvoudig bij de wortels van gras kan komen als het gras kort is, adviseren we de percelen niet te kort de winter in te laten gaan.
Wanneer op het perceel een pakket voor agrarisch natuurbeheer ligt dat bemesting met drijfmest toestaat, is het goed die mest ook op te brengen. Controleer wel eerst de pakketvoorwaarden, kruidenrijk grasland mag alleen ruige mest hebben, bij grasland met rustperiode mag de drijfmest na afloop van de rustperiode worden aangebracht.

Onderzoek door Louis Bolk Instituut
We hebben het Louis Bolk Instituut ingeschakeld vanwege de plotselinge explosieve groei van deze ratelaar in sommige van onze gebieden.
Zij gaan verder onderzoek uitvoeren, we houden u op de hoogte van het resultaat .

Meer informatie?
Als u van de ratelaar af wilt, kan WLD u adviseren. Neem hiervoor contact op met uw veldcoördinator of Els Wennekers.

Terug naar het overzicht