Franse landbouwminister enthousiast over collectieve aanpak agrarisch natuurbeheer

Franse landbouwminister enthousiast over collectieve aanpak agrarisch natuurbeheer

De Franse landbouwminister Stephane Le Foll was dinsdag 21 januari te gast bij agrarische natuurvereniging Water, Land & Dijken (WLD). Hij toonde zich onder de indruk van de professionaliteit waarmee Nederlandse gebiedscollectieven zoals WLD te werk gaan. Het is belangrijk dat de ervaringen binnen de EU intensiever worden uitgewisseld. En dat de gebiedsmatige aanpak niet beperkt blijft tot het natuurbeheer.     

Gebiedsaanpak model voor de toekomst

Op uitnodiging van het ministerie ven Economische Zaken was de Franse landbouwminister vanochtend op bezoek in Waterland, het waterrijke veenweidegebied ten noorden van Amsterdam. Hier wordt al drie jaar geoefend met een collectieve aanpak van het agrarisch natuurbeheer. Dat wil zeggen dat de overheid een overkoepelend contract sluit met een gebiedsorganisatie en niet langer met individuele grondgebruikers. De gebiedsorganisatie doet de uitvoering vervolgens helemaal zelf. Daardoor kan maatwerk worden geleverd, meer natuurwinst worden geboekt en worden bespaard op uitvoeringskosten. Brussel biedt de mogelijkheid van een collectief contract vanaf 2015, Nederland wil deze aanpak een jaar later landelijk invoeren. Tijdens het bezoek heeft Le Foll zich verdiept in de Nederlandse aanpak en deze gespiegeld aan de Franse. Hij bezocht in Waterland een melkveebedrijf dat ‘zaken doet’ met Water, Land & Dijken en maakte een korte rondrit door het gebied.      

Collectieve aanpak verder ontwikkelen in de EU

Le Foll toonde zich onder de indruk van de professionaliteit waarmee een vereniging als Water, Land & Dijken de collectieve aanpak uitvoert en daadwerkelijk regie voert over het beheer van het landelijk gebied. Ook de betrokkenheid van boeren, burgers en buitenlui bij een gebiedscollectief is een interessant fenomeen, van belang om de barrières tussen stad en land te doorbreken. Ook in Frankrijk zijn interessante initiatieven voor een gebiedsmatige aanpak. Het is belangrijk om soortgelijke ervaringen in andere EU-landen te inventariseren en intensiever ervaringen uit te wisselen. Dat laatste niet zozeer op ambtelijk niveau, maar vooral ook in de plattelandspraktijk. Nederland kan op zijn beurt leren van de Franse aanpak, die sterker is gericht op het bevorderen van duurzame bedrijfssystemen en daarbij integraal kijkt naar biodiversiteit, milieu, bodem en waterkwaliteit.  Frankrijk en Nederland willen nauw blijven samenwerken aan de verdere ontwikkeling van de gebiedsmatige aanpak.  

Voor meer informatie zie hier de PowerPoint presentatie over de collectieve aanpak agrarisch natuurbeheer van WLD

Terug naar het overzicht