Fosfaatbesluit gemiste kans grondgebonden melkveehouderij

Fosfaatbesluit gemiste kans grondgebonden melkveehouderij

Fosfaatbesluit gemiste kans grondgebonden melkveehouderij


Het fosfaatbesluit van staatssecretaris Sharon Dijksma is een gemiste kans voor de grondgebonden melkveehouderij. Bedrijven die een gezonde balans nastreven tussen grond, vee en omgeving, betalen het hardste gelag. En dus niet de belangrijkste veroorzakers van het fosfaatprobleem. Dat is onrechtvaardig en getuigt van gebrek aan visie, stellen Veelzijdig Boerenland, BoerenNatuur, Natuurlijk Platteland Oost, Natuurrijk Limburg en Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu.
‘Over het fosfaatbesluit is in onze achterban veel onrust ontstaan’, licht Pieter Hellinga, voorzitter van Veelzijdig Boerenland, toe. ‘En terecht. Maatschappelijk gewenste, extensieve bedrijfsvoering wordt nu afgestraft, in plaats van beloond. Wat we missen, is een samenhangende visie op de melkveehouderij. Vluchten kan niet meer. De samenleving en de overheid willen toch meer grondgebondenheid, weidegang en regionale kringlopen? En benadrukken toch het belang van integrale bedrijfsvoering, met bijvoorbeeld agrarisch natuur- en landschapsbeheer? Stimuleer dat dan in het nieuwe fosfaatbeleid, en niet andersom.’
In een gezamenlijke brief aan de staatssecretaris doen genoemde organisaties concrete voorstellen voor een evenwichtig fosfaatbeleid dat recht doet aan wat de samenleving en de overheid feitelijk willen: een duurzame melkveehouderij. Een van de voorstellen is: koppel de fosfaatrechten -tot de grens van de mestplaatsingsruimte- aan de grond. Dan kunnen extensieve bedrijven hun nog niet gebruikte mestplaatsingsruimte benutten zonder fosfaatrechten te verwerven.
De gezamenlijke achterban van de organisaties bestaat uit ruim 9.000 agrarische ondernemers die voedselproductie combineren met onder meer agrarisch natuur- en landschapsbeheer (weidevogelbeheer), waterbeheer en recreatie.

Neem voor meer informatie contact op met Pieter Hellinga, voorzitter Veelzijdig Boerenland (06 19181001) of Hans Hoek, directeur Veelzijdig Boerenland (06 41132582).

Hazerswoude-Rijndijk, 26 augustus 2015

Brief aan Staatssecretaris mevrouw Dijksma, welke 26 augustus jl. verstuurd is.

Terug naar het overzicht