Eerste resultaten Weidevogelkringen!

Eerste resultaten Weidevogelkringen!

 

Resultaten eerste ronde weidevogelkringen Laag Holland eind 2013

Eind september zijn we begonnen met de weidevogelkringen. Uit het volgende blijkt wat een rijke oogst aan voorstellen dit heeft opgeleverd.

Van alle weidevogelkringen zijn rapportages binnengekomen. Die bestaan voor een deel uit suggesties betreffende de toedeling van de weidevogelpakketten, en voor een deel uit bevindingen en voorstellen om verbeteringen aan te kaarten in eerste instantie door de voorzitter/veldmedewerker zelf en in tweede instantie door de stuurgroep.

De eerste categorie is inmiddels door de gebiedscoördinator Martine Bijman bekeken en voor zover mogelijk nog verwerkt in het gebiedsplan 2014. Waar nodig vindt overleg plaats met de veldmedewerkers.

De tweede categorie leidt tot actiepunten voor de weidevogelkringen, die ze vaak zelf al op zich hebben genomen en bewaken. Verder zijn er een paar punten die breed aandacht nodig hebben. Per weidevogelkring een kort overzicht van werkwijze en aandachtspunten die weidevogelkringoverschrijdend zijn en op de agenda van de stuurgroep Weidevogelkringen komen te staan. Klik hier voor het volledige rapport!

Terug naar het overzicht