Demonstratie middag bemesting drijfmest op veengrond 13 juni

Demonstratie middag bemesting drijfmest op veengrond 13 juni

Op maandag 13 juni a.s. organiseren Water, Land & Dijken, PPP-Agro Advies West en VIC in Broek in Waterland een demonstratie waarbij de bemesting van drijfmest op veengrond centraal staat.

Waar: Bedrijf van Fa. Pronk aan de Overlekergouw 2 te Broek in Waterland
Wanneer: Maandagmiddag 13 juni a.s.
Tijd: 13.00 – 15.30 uur

 
Water, Land & Dijken en PPP agro-advies en Veenweide Innovatie Centrum organiseren een demonstratie bemesten op veengrond. Er worden verschillende technieken getoond. Het meest bijzonder is de zogenaamde sproeiboom.
 
De sproeiboom is in de jaren 90 enkele jaren als emissie arme techniek toegestaan geweest. Het is een lichte machine gevoed door een sleepslang die verdunde mest bovengronds aanwendt vanuit 6 kleine ketsplaten die afzonderlijk zijn af te sluiten. De borging van de verdunning bleek destijds het probleem. De techniek tav. borging is inmiddels sterk ontwikkeld. 
Boeren en loonwerkers die de machine destijds gebruiken hebben het nog steeds over de bijzonder goede grasgroei bij deze vorm van bemesting.
 
In het werkgebied van WLD stond nog een sproeiboom-machine in de werktuigloods van een loonwerker. Inmiddels is die weer operationeel gemaakt. 
WLD heeft met het VIC (Veenweide Innovatie Centrum) uit Zegveld, overlegd of het mogelijk is om deze machine weer op de 'kaart' te zetten. Inzet is om deze machine wellicht weer vergund te krijgen. Daar moet nog veel gebeuren maar dit kan een eerste stap zijn.
 
Per 1 januari 2017 worden de huidige sleepvoetmachines verboden voor het uitrijden van drijfmest. Het bedrijfsleven zoekt al enige tijd naar nieuwe technieken die wel toepasbaar worden of blijven. 
Enerzijds zijn dat snijdende technieken die op andere grondsoorten al worden toegepast. Voor veengronden hebben deze technieken flinke nadelen.
 
Anderzijds wordt er al langer gezocht naar aanwendingstechnieken die nu nog niet zijn toegestaan. De laatste jaren is daar ook weer meer onderzoek naar gedaan. 
 
De meest veelbelovende techniek is het toepassen van water tijdens de aanwending. Dat kan zijn: het uitrijden van verdunde mest via de sleepslang of de duospray dus water en mest in 1 werkgang. 
 
De volgende machines worden gedemonstreerd:
 
-           8,5 kuubs tank met bemester van Nils Spaans
-           tank bovengronds mest met aangekoppelde sleepslang direct water erover van Harm Hoeve
-           sleepslangbemester van Firma Pronk
-           sproeiboombemester bovengronds met verdunde mest

Terug naar het overzicht