Demonstratie graslandverzorgingsmachines

Demonstratie graslandverzorgingsmachines

Water, Land & Dijken (WLD) gaat voor blijvend grasland met koeien in de wei. Grasland dat goed produceert maar waar ook weidevogels te vinden zijn. Een gezonde bodem met veel bodemleven produceert beter en biedt voedsel voor weidevogels.

Toch is het elk jaar weer een strijd om het grasland in goede staat te houden. Een natte zomer  of veel ganzen kunnen behoorlijke schade aan de grasmat en bodemkwaliteit veroorzaken.

Ook de steeds grotere en zwaardere machines verdichten de bodem plaatselijk behoorlijk.

Maar hoe kun je de goede kwaliteit van je grasland behouden of verbeteren? Welke machines zijn geschikt en hoe zijn ze het beste in te zetten? WLD  demonstreert verschillende graslandverzorgingsmachines.

Deze demonstratie vindt plaats op zaterdag 23 maart a.s.

om 10.00 uur op het bedrijf van Mts. Bouwman-Snoek, Warder 152 te Warder

om 14.00 uur op het bedrijf van C. Boekel,  Zuiderweg 2 te Assendelft 

Tijdens deze demonstratie kunt u in de praktijk zien welke mogelijkheden er zijn om grasland in de gewenste conditie te brengen en te houden, zonder opnieuw in te zaaien en welke machines daarbij kunnen worden ingezet.

U ziet aan het werk:

Een graslandwoeler; De graslandwoeler is geschikt  om een diepe storende laag onder verdichte rijsporen zonder schade op te heffen.

Een wiedeg met opgebouwde zaaimachine; Een wiedeg met opgebouwde zaaimachine verwijdert muur en andere onkruiden. Daarnaast wordt de oude graszode doorgezaaid zonder te snijden in de zode.

Een graslandbeluchter; Deze machine verbetert de beluchting  en doorlaatbaarheid van de zode. De messen prikken gaten tot 18 cm diep. Dit bevordert de beworteling  naar diepere lagen.

Een opklapbare 8 meter landrol; Bedrijven worden steeds groter. Grasland rollen vraagt behoorlijk wat tijd.  Met deze rol kun je meters maken en rijdt makkelijk over de weg.

Een balenwagen; Deze balenwagen kan zelfstandig 6 ronde balen laden waar geen voorlader bij nodig is. De wagen is zeer geschikt voor kleinere partijen ronde balen.

Iedereen is van harte welkom om de machines in werking te zien.

Graag tot zaterdag 23 maart!


Terug naar het overzicht