20 jaar weidevogelbescherming

20 jaar weidevogelbescherming

20 jaar weidevogelbescherming: Piersma en Pruiksma benadrukken de achteruitgang, Musch en Tinbergen brengen vooruitgang voor het voetlicht.

20 jaar weidevogelbescherming in het gebied van Water, Land en Dijken werd gevierd op 22 februari met honderden boeren, vrijwilligers, relaties en belangstellenden. Het was een genoegen om te zien hoe de grote zaal van theater De Purmaryn in Purmerend helemaal volliep met mensen die zijn betrokken bij de weidevogelbescherming. Sjaak Hoogendoorn liet in een paar beelden zien hoe de vereniging is gegroeid van een groepje van enkele boeren naar een bloeiende vereniging met honderden leden, die ruim 7000 hectare beheren. Daarna volgde een voorstelling van Theunis Piersma en Sytze Pruiksma. De levensloop van de grutto werd door professor Theunis Piersma vanuit een breed perspectief belicht. Dit werd begeleid door de bijzondere muziek van componist Sytze Pruiksma.

De ontwikkelingen die werden geschetst door Theunis Piersma gaven voor ons gevoel een  nogal negatief beeld van de toekomst van onze weidevogels. Honderden boeren en vrijwilligers doen in ons gebied wat ze kunnen om de omstandigheden voor de opgroeiende vogels te verbeteren. Ook in natuurgebieden gaan de weidevogels achteruit. Aan deze feiten werd in de presentatie vrijwel voorbij gegaan.

Niettemin is het nodig stil te staan bij de benarde positie van de weidevogels. De overheid subsidieert niet voor niets  de weidevogelbescherming. Dat deze bijdrage tot heel goede resultaten kan leiden blijkt uit de film 'Het Wonder van Marken', die in onze opdracht is gemaakt door de bekende documentairemakers Tijs Tinbergen en Jan Musch, ons wel bekend van de film Rotvos, waarmee ze enkele jaren geleden een Gouden Kalf hebben gewonnen.

In 'Het Wonder van Marken' zien we hoe Wim en Janine  Terlouw op hun bedrijf met hulp van hun vrijwilligers bevlogen bezig zijn om de bedrijfsvoering  zo aan te passen dat er alle ruimte wordt geboden om de jonge vogels op te laten groeien. Het is een genot om naar te kijken.

Op 18 maart zal de film in première gaan. Dat is voor een beperkt publiek. Daarna zal de film nog bij verschillende gelegenheden worden vertoond. We hopen dat velen van u daarbij aanwezig zullen zijn. Voorts is de film binnenkort ook als dvd beschikbaar.  Blijf de website in de gaten houden om dit juweeltje niet te missen.

Terug naar het overzicht