Actueel

Actueel

Start aanleg Natuurvriendelijke Oevers

16 augustus 2018
Op 15 augustus 2018 zijn we gestart in de Zeevang met Fase 1 van de aanleg van natuurvriendelijke oevers vanuit POP3 subsidie. We doen dit met 2 doelen. Voor de boer stopt dit de afkalving van zijn percelen en door de aanplant van riet en liesgras...

Lees verder

Speciaal voor leden van WLD

16 augustus 2018
IPV Excursie speciaal voor leden van Water, Land & Dijken, vrijdagmiddag 7 september Water, Land & Dijken werkt samen met Landschap Noord-Holland aan het Innovatieprogramma Veen (IPV), Het doel van het IPV is het terugdringen van...

Lees verder

Informatiebijeenkomsten Landbouwportaal Noord-Holland

16 juli 2018
Klimaatverandering en bodemdaling hebben steeds grotere effecten op de agrarische bedrijfsvoering. De subsidieregeling Bodem & Water helpt boeren om deze effecten van droogte, verzilting en wateroverlast beter op te vangen. In augustus en...

Lees verder

Gouden Grutto Pul 2018

12 juli 2018
In november wordt de jaarlijkse Gouden Grutto Pul uitgereikt aan de boer die op een bijzonder goede manier heeft gezorgd voor de bescherming van de weidevogels op zijn/haar bedrijf, in samenwerking met zijn vrijwilligers. Vindt u uw boer of uw...

Lees verder

Gele ratelaar rukt op

12 juli 2018
Het is een verrassend gezicht, die gele waas over een perceel, maar in sommige polders is het de parasiet van het gebied; de gele ratelaar.De plant doet het goed op percelen met kort gras. Zijn wortels vergroeien met omringende planten waar hij...

Lees verder

Investeren in succes weidevogels 2019

12 juli 2018
Eén van de factoren voor een succesvol weideseizoen is een open landschap. Predatoren van weidevogels gebruiken bomen, bosjes en verruigde rietkragen die midden in het weidevogelgebied liggen als uitkijkpost, dekking en nestgelegenheid. Door...

Lees verder

 

Meer berichten

Economie en ecologie versterken

NH Nieuws was mee met drone vlucht

Drone spoort slobeendnest op

Foto- en film wedstrijd

Knalgele nestkappen

Eerste bodemcoaches kunnen aan de slag

Peilgestuurd bij Elmer Kramer

Startavond Weidevogelseizoen donderdag 8 maart

Vitale Weidevogels

Samen beschermen we weidevogels

Investeringen in verduurzaming

Nieuwe kandidaat voor het bestuur

Weidevogelboerderijen

Agrarisch natuurbeheer in het Noord-Hollands Nationaal Natuurnetwerk