Actueel

Actueel

Vitale Weidevogels

12 december 2017
Het eerste projectjaar van Vitale Weidevogels zit erop. Dankzij de steun van de Stichting Beheer Natuur en Landelijk Gebied en de Rabobank Waterland en omstreken hebben wij samen met vrijwilligers in de maand mei op 6 bedrijven plakstrips geplaatst...

Lees verder

Samen beschermen we weidevogels

16 november 2017
De winnaar van de Gouden gruttopul 2017 is de familie Al uit Krommeniedijk. Dit is het vijfde jaar dat deze trofee werd uitgereikt door de Vrijwilligersraad van Water, Land & Dijken (WLD). De meest weidevogelvriendelijke boer in het werkgebied...

Lees verder

Investeringen in verduurzaming

24 oktober 2017
Provincie Noord Holland heeft besloten de investeringssubsidie voor ‘Jonge landbouwers’ open te stellen van 4 december 2017 tot en met 15 januari 2018. Er is financiering beschikbaar voor fysieke investeringen in verduurzaming van...

Lees verder

Nieuwe kandidaat voor het bestuur

26 september 2017
Het bestuur is verheugd dat er een nieuwe kandidaat voor het bestuur is. Zij stelt zichzelf aan u voor. Ik ben Marja van Nieuwkoop, vrijwillig weidevogelbeschermer in de Wilmkebreekpolder in Amsterdam Noord en werkzaam bij de gemeente...

Lees verder

Laatste kans voor inrichtingssubsidie

27 juni 2017
Laatste kans voor inrichtingssubsidie voor weidevogels: ziet u kansen voor weidevogels op uw bedrijf? Meld u dan snel aan!   Aanschaf en/of opknappen windmolen Waterkerende maatregelen (stuwen, dammen) Aanschaf plasdraspomp Inrichting...

Lees verder

ANB binnen NNN, Knelpunten en oplossingen

20 juni 2017
Provincie Noord Holland is voornemens Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) per 2022 af te schaffen. Alle gronden binnen NNN komen wat de provincie betreft vanaf dan niet meer in aanmerking voor een...

Lees verder

 

Meer berichten

Drone helpt bij bescherming weidevogels

Landbouwexperiment gestart

Koud weer voor weidevogels

Verhalen over Waterland

Oogstrelende foto expositie in De Breek

Prijsvraag Noord Hollandse grutto

Uitrijden ruige mest 2017

Rabobank wensboom actie

Week van de zomergans

Demonstratie middag bemesting drijfmest op veengrond 13 juni

Meer aandacht voor boerensloten

Teken nu al uw sloten in om problemen te voorkomen!

Meld u nu aan voor waterpakket baggerpomp

Talkshow over weidevogels