Actueel

Actueel

Algemene ledenvergadering

22 september 2017
Vooraankondiging: donderdag 19 oktober a.s. in De Rijper Eilanden Alle leden van Water, Land & Dijken zijn uitgenodigd voor de Algemene ledenvergaderging, binnenkort vindt u de agenda en het programma via de digitale nieuwsbrieven. Het bestuur...

Lees verder

Laatste kans voor inrichtingssubsidie

27 juni 2017
Laatste kans voor inrichtingssubsidie voor weidevogels: ziet u kansen voor weidevogels op uw bedrijf? Meld u dan snel aan!   Aanschaf en/of opknappen windmolen Waterkerende maatregelen (stuwen, dammen) Aanschaf plasdraspomp Inrichting...

Lees verder

ANB binnen NNN, Knelpunten en oplossingen

20 juni 2017
Provincie Noord Holland is voornemens Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) per 2022 af te schaffen. Alle gronden binnen NNN komen wat de provincie betreft vanaf dan niet meer in aanmerking voor een...

Lees verder

Drone helpt bij bescherming weidevogels

12 mei 2017
Water, Land & Dijken spoort weidevogelnesten op met een weidevogeldrone. Deze drone helpt boeren en vrijwilligers bij het vinden en beschermen van vogels als kievit, grutto en tureluur.  Sinds vorige week vliegt Water, Land & Dijken...

Lees verder

Landbouwexperiment gestart

26 april 2017
In de strijd tegen de bodemdaling in veenweidegebieden is in Laag Holland een praktijkexperiment gestart met een agrarisch experiment, waarbij agrarisch ondernemen en tegengaan van bodemdaling samen gaan. Een proef van vijf jaar waarbij duidelijk...

Lees verder

Koud weer voor weidevogels

20 april 2017
Het was de afgelopen dagen erg koud, met zelfs een paar graden vorst. In de ochtenden ligt de gevoelstemperatuur nog erg laag, zeker met een stevige wind erbij. De legsels en pullen zijn nu in een stadium dat ze niet aan dergelijke temperaturen...

Lees verder

 

Meer berichten

Verhalen over Waterland

Oogstrelende foto expositie in De Breek

Prijsvraag Noord Hollandse grutto

Uitrijden ruige mest 2017

Rabobank wensboom actie

Week van de zomergans

Demonstratie middag bemesting drijfmest op veengrond 13 juni

Meer aandacht voor boerensloten

Teken nu al uw sloten in om problemen te voorkomen!

Meld u nu aan voor waterpakket baggerpomp

Talkshow over weidevogels

Publiekspremiere Het Wonder van Marken

WLD genomineerd voor prijs

Natuurlijke kruiden voor paarden