Natuur en Landschapsbeheer

Veenweiden en droogmakerijen; een agrarisch landschap. Zonder de boeren zou het niet meer bestaan.

Water, Land & Dijken

Water, Land & Dijken is een agrarische natuurvereniging met ruim 500 agrarische leden in Laag Holland, ten noorden van Amsterdam en Noord-Kennemerland

Laag Holland

Het Nationaal Landschap Laag Holland bevindt zich tussen de steden Amsterdam, Hoorn, Alkmaar, Castricum en Zaanstad.

Recreatie op het platteland

Er is een groeiende vraag naar verblijfsrecreatie en activiteiten op het platteland.

Weidevogels

Boeren en vrijwilligers zorgen samen voor de bescherming van de weidevogels in Laag Holland.

Een mooi landschap is belangrijk

Het nieuwe stelsel voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) is er ten behoud van waardevolle landschappen

Veelzijdig en ondernemend platteland

Verbrede landbouw staat voor boeren die, naast het boerenbedrijf, ook andere activiteiten op de boerderij hebben.

Boeren werken aan schoon water

Boeren nemen maatregelen die bijdragen aan een betere waterkwaliteit in de sloten.

Vrijwilligers en weidevogels

Boeren en vrijwilligers zorgen samen voor de bescherming van de weidevogels.

Vacature stage communicatie

Vacature stage communicatie, de stageopdracht heeft tot doel de communicatie van Water, Land en Dijken te verbeteren, met name gericht op het te behalen effect Zie voor meer informatie over deze stageopdracht onder het kopje Wie zijn Wij.Week van de zomergans

Om wilde ganzenvlees in Nederland steviger op de kaart te zetten is van 13 tot en met 20 juli de 'Week van de Zomergans' gelanceerd. Deze week zetten verschillende restaurants in de regio's Laag Holland en het Groene Hart e.o, de wilde zomergans op het menu. Op de website Ga voor Gans vindt u meer deelnemende restaurants.

 

ANBI

Water, Land & Dijken op Facebook