Natuur en Landschapsbeheer

Veenweiden en droogmakerijen; een agrarisch landschap. Zonder de boeren zou het niet meer bestaan.

Water, Land & Dijken

Water, Land & Dijken is een agrarische natuurvereniging met ruim 500 agrarische leden in Laag Holland, ten noorden van Amsterdam en Noord-Kennemerland

Laag Holland

Het Nationaal Landschap Laag Holland bevindt zich tussen de steden Amsterdam, Hoorn, Alkmaar, Castricum en Zaanstad.

Recreatie op het platteland

Er is een groeiende vraag naar verblijfsrecreatie en activiteiten op het platteland.

Weidevogels

Boeren en vrijwilligers zorgen samen voor de bescherming van de weidevogels in Laag Holland.

Een mooi landschap is belangrijk

Het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer is er ten behoud van waardevolle landschappen.

Veelzijdig en ondernemend platteland

Verbrede landbouw staat voor boeren die, naast het boerenbedrijf, ook andere activiteiten op de boerderij hebben.

Van maaisel tot humest

Maaisel van bermen, dijken en sloten wordt gecomposteerd tot humest en zorgt uitgereden over het land voor een voedselrijke bodem

Vrijwilligers en weidevogels

Boeren en vrijwilligers zorgen samen voor de bescherming van de weidevogels.

Grutto's gezien!

Afgelopen dinsdag 3 maart zijn er al bij het Kinselmeer grutto’s gesignaleerd door vrijwilliger Ab Kalkman!Verder is ook gezien dat er ongeveer 70 kramsvogels vanaf de ruige mest in de Monnickenmeer richting Siberië zijn gevlogen. Denk eraan Startavond donderdag 12 maart in De Rijp.Extra Algemene ledenvergadering

Dinsdag 24 maart Extra Algemene ledenvergadering vanwege oprichting collectief ten behoeve van het nieuwe agrarisch natuurbeheer. Alle leden hebben een uitnodiging gekregen! Zie voor stukken ter inzage onder kopje Wie zijn wij?

Water, Land & Dijken op Facebook