Natuur en Landschapsbeheer

Veenweiden en droogmakerijen; een agrarisch landschap. Zonder de boeren zou het niet meer bestaan.

Water, Land & Dijken

Water, Land & Dijken is een agrarische natuurvereniging met ruim 500 agrarische leden in Laag Holland, ten noorden van Amsterdam en Noord-Kennemerland

Laag Holland

Het Nationaal Landschap Laag Holland bevindt zich tussen de steden Amsterdam, Hoorn, Alkmaar, Castricum en Zaanstad.

Recreatie op het platteland

Er is een groeiende vraag naar verblijfsrecreatie en activiteiten op het platteland.

Weidevogels

Boeren en vrijwilligers zorgen samen voor de bescherming van de weidevogels in Laag Holland.

Een mooi landschap is belangrijk

Het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer is er ten behoud van waardevolle landschappen.

Veelzijdig en ondernemend platteland

Verbrede landbouw staat voor boeren die, naast het boerenbedrijf, ook andere activiteiten op de boerderij hebben.

Boeren werken aan schoon water

Boeren nemen maatregelen die bijdragen aan een betere waterkwaliteit in de sloten.

Vrijwilligers en weidevogels

Boeren en vrijwilligers zorgen samen voor de bescherming van de weidevogels.

Baggerregeling 2015

Water, Land & Dijken (WLD) en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier promoten gezamenlijk het gebruik van de baggerpomp. Sinds 2006 bestaat de baggerregeling. Alle leden van WLD krijgen een brief over deze regeling binnenkort.Wilde ganzenvlees verkrijgbaar

Wilde ganzenvlees wordt steeds beter verkrijgbaar in Noord-Holland. Door samenwerking van een groot aantal marktpartijen is het nu ook verkrijgbaar bij boerderijwinkels in Laag Holland, bij Landmarkt en via de BeeBox. Water, Land & Dijken en CLM hebben deze partijen bij elkaar gebracht.

Water, Land & Dijken op Facebook