Projecten

Water, Land & Dijken projecten overzicht

Actueel

Nieuwsitems, activiteiten en agenda

Meldingen

Alle meldingsformulieren vindt u hier

Actueel

Drone helpt bij bescherming weidevogels

Water, Land & Dijken spoort weidevogelnesten op met een weidevogeldrone. Deze drone helpt boeren en vrijwilligers bij...

Landbouwexperiment gestart

In de strijd tegen de bodemdaling in veenweidegebieden is in Laag Holland een praktijkexperiment gestart met een agrarisch...

Graslandmachines voor leden

Water, Land & Dijken heeft twee graslandbeluchters en een woelpoot. Deze machines zijn dit jaar weer gratis door de leden van WLD te gebruiken. De machines staan op 2 plaatsen in het gebied, voor iedereen goed bereikbaar. Wilt u graslandmachines gebuiken? Klik verder voor meer informatie.

Waterlandse Poldertocht 2017

Zondag 16 juli 2017 is de 2e editie van de Waterlandse Poldertocht, een unieke wandeltocht in schaatssfeer in Waterland-Oost over weilanden, boerenerven en dijken die normaal niet toegankelijk zijn voor publiek. Met koek en zopie, stempelposten en vrolijk vertier onderweg. Lees verder

 


Boeren zorgen voor het landschap

Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land & Dijken (WLD) is een collectief van boeren, vrijwilligers en burgers die samen het landschap behouden en beheren. Het werkgebied ligt tussen de lijn Alkmaar-Hoorn en Zaandam-Amsterdam. De activiteiten op hoofdlijnen zijn gebiedsregie met betrekking op natuur- en landschapsbeheer, bevorderen plattelandsrecreatie en boerderijeducatie, innovatieve projecten, gebiedsprocessen.

Uitgangspunt daarbij is een rendabele landbouw als drager van het alom gewaardeerde cultuurlandschap. Water, Land & Dijken zet zich in voor behoud van de biodiversiteit, vergroting van de toegankelijkheid van het gebied, educatie en participatie van burgers. Dit vindt je terug in de verschillende activiteiten en projecten.

Nestbescherming

Het maaien is begonnen, let goed op de nesten op land met legselbeheer, kijk samen met je vrijwilligers wat er nodig is om nesten te beschermen. Bijvoorbeeld een wildredder voor de maaimachine. Laat tenminste 50m2, met een minimale straal van 3,5 m om het nest onbewerkt. Voor meer informatie kun je altijd bij je veldcoördinator terecht.

Water, Land & Dijken op Facebook

Boerderijeducatie

In het voorjaar is er volop bedrijvigheid op de boerderij. Een goed moment dus om met de klas een educatief bezoek aan een boerderij te brengen. De educatieboerderijen zijn er klaar voor, en de klas kan er nu tegen gereduceerd tarief naartoe. Vertel het voort! Meer info op www.klaszoektboerderij.nl voor basisscholen in Laag Holland en www.boerderijeducatie-amsterdam.nl voor de Amsterdamse scholen.