Boeren in Beeld

Het verhaal achter de boer

ANLb

Agr. natuur- en landschapsbeheer 2016-2021

Meldingen

Alle meldingsformulieren vindt u hier

Actueel

Startavond Weidevogelseizoen donderdag 8 maart

U bent van harte welkomOp 20 februari jl. was de eerste grutto gesignaleerd op een plas-dras in Hobrede het was zo...

Vitale Weidevogels

Het eerste projectjaar van Vitale Weidevogels zit erop. Dankzij de steun van de Stichting Beheer Natuur en Landelijk Gebied...

Do. 8 maart Startavond

Startavond weidevogelseizoen, donderdag 8 maart a.s., in De Rijper Eilanden, alle vrijwilligers en boeren van Water, Land & Dijken zijn welkom. Peter de Boer, van adviesbureau FaunaX houdt een lezing over biodiversiteit in graslandgebieden en wat kunnen we doen voor de insecten en de weidevogels. En er is een quiz en de stokken en boekjes kunt u ophalen. We zien u graag!

Boeren zorgen voor het landschap

Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land & Dijken (WLD) is een collectief van boeren, vrijwilligers en burgers die samen het landschap behouden en beheren. Het werkgebied ligt tussen de lijn Alkmaar-Hoorn en Zaandam-Amsterdam. De activiteiten op hoofdlijnen zijn gebiedsregie met betrekking op natuur- en landschapsbeheer, bevorderen plattelandsrecreatie en boerderijeducatie, innovatieve projecten, gebiedsprocessen.

Uitgangspunt daarbij is een rendabele landbouw als drager van het alom gewaardeerde cultuurlandschap. Water, Land & Dijken zet zich in voor behoud van de biodiversiteit, vergroting van de toegankelijkheid van het gebied, educatie en participatie van burgers. Dit vind je terug in de verschillende activiteiten en projecten.

Inhoudelijk jaarverslag 2016

Weidevogelbescherming doe je samen, boeren en vrijwilligers. En niet alleen de nesten worden beschermd, maar ook juist de opgroeiende kuikens. Met de verschillende beheerpakketten die boeren kunnen afsluiten wordt er gezorgd voor voedsel en veiligheid voor de weidevogels. Vrijwilligers worden professioneel opgeleid en leren alles over weidevogels en hun gedrag en wat zij nodig hebben. Andere thema's waar WLD zich mee bezig houdt zijn onder andere schone sloten, boerderijeducatie en natuurvriendelijke oevers. Wilt u meer lezen? Kijk in ons jaarverslag 2016

Streekbewoners over veranderingen in het landschap

Boek “Boeren in Waterland”: leuk als geschenk of voor uzelf “Boeren in Waterland” is een echte aanrader. Vol interessante verhalen van mensen die hier hun hele leven hebben gewerkt of op een andere manier bij het gebied betrokken zijn. Het boek met veel prachtige foto's is te bestellen via onderstaande link.

Water, Land & Dijken op Facebook

Met de klas naar de boerderij

Het hele jaar door is er volop bedrijvigheid op de boerderij. Er valt ontzettend veel op een boerderij te leren, over duurzaamheid, dierenverzorging, natuurbeheer, het kringloopsysteem, de oorsprong van voedsel etc. etc. Een goede keuze dus om met de klas een educatief bezoek aan een boerderij te brengen. Meer info op www.klaszoektboerderij.nl voor basisscholen in Laag Holland en www.boerderijeducatie-amsterdam.nl voor de Amsterdamse scholen.