Natuur en Landschapsbeheer

Veenweiden en droogmakerijen; een agrarisch landschap. Zonder de boeren zou het niet meer bestaan.

Water, Land & Dijken

Water, Land & Dijken is een agrarische natuurvereniging met ruim 500 agrarische leden in Laag Holland, ten noorden van Amsterdam en Noord-Kennemerland

Laag Holland

Het Nationaal Landschap Laag Holland bevindt zich tussen de steden Amsterdam, Hoorn, Alkmaar, Castricum en Zaanstad.

Recreatie op het platteland

Er is een groeiende vraag naar verblijfsrecreatie en activiteiten op het platteland.

Weidevogels

Boeren en vrijwilligers zorgen samen voor de bescherming van de weidevogels in Laag Holland.

Een mooi landschap is belangrijk

Het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer is er ten behoud van waardevolle landschappen.

Veelzijdig en ondernemend platteland

Verbrede landbouw staat voor boeren die, naast het boerenbedrijf, ook andere activiteiten op de boerderij hebben.

Boeren werken aan schoon water

Boeren nemen maatregelen die bijdragen aan een betere waterkwaliteit in de sloten.

Vrijwilligers en weidevogels

Boeren en vrijwilligers zorgen samen voor de bescherming van de weidevogels.

Gouden Grutto Pul 2015

Voor de derde keer reikt de Vrijwilligersraad van Water, Land & Dijken dit najaar het Gouden Grutto Pul uit. De trofee gaat naar het bedrijf, dat dit jaar het meest heeft gedaan aan weidevogelbescherming en aan vogelvriendelijk beheer. Iedereen kan een bedrijf nomineren. Te denken valt aan weidevogelvrijwilligers, veldmedewerkers of collega-boeren. Informatie en voorwaarden klik op lees verder.Vacature

Vanwege de uitbreiding van werkzaamheden zijn wij per direct op zoek naar een Teamleider m - v

Water, Land & Dijken op Facebook