Projecten

Water, Land & Dijken projecten overzicht

Actueel

Nieuwsitems, activiteiten en agenda

Meldingen

Alle meldingsformulieren vindt u hier

Actueel

Weidevogelboerderijen

Zie jij kansen om weidevogels en jouw agrarische bedrijfvoering te combineren, maar word je tegengehouden door kortlopende...

ANB binnen NNN, Knelpunten en oplossingen

Provincie Noord Holland is voornemens Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) per...

Boer in Beeld

''Leuk om land natuurwaarde te geven.'' Hans Simons blijft zoeken naar mogelijkheden voor nieuwe natuur, zoals nestwanden voor de ijsvogel. Langs zijn sloten vind je onder andere rietorchis en zwanenbloem.

Waterlandse Poldertocht 2017

Zondag 16 juli 2017 was de 2e editie van de Waterlandse Poldertocht, en er hebben zo'n 1000 wandelaars aan meegedaan die met enthousiaste verhalen terugkwamen. Op de Water, Land & Dijken facebook pagina zijn nog wat leuke foto's en filmpjes van de wandeltocht te zien. Nogmaals alle dank aan de vrijwilligers en agrariers voor hun medewerking!

 


Boeren zorgen voor het landschap

Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land & Dijken (WLD) is een collectief van boeren, vrijwilligers en burgers die samen het landschap behouden en beheren. Het werkgebied ligt tussen de lijn Alkmaar-Hoorn en Zaandam-Amsterdam. De activiteiten op hoofdlijnen zijn gebiedsregie met betrekking op natuur- en landschapsbeheer, bevorderen plattelandsrecreatie en boerderijeducatie, innovatieve projecten, gebiedsprocessen.

Uitgangspunt daarbij is een rendabele landbouw als drager van het alom gewaardeerde cultuurlandschap. Water, Land & Dijken zet zich in voor behoud van de biodiversiteit, vergroting van de toegankelijkheid van het gebied, educatie en participatie van burgers. Dit vind je terug in de verschillende activiteiten en projecten.

Voedsel en veiligheid

Bij de meeste leden van Water, Land & Dijken hebben de weidevogels de percelen verlaten, het gras is gemaaid en ingekuild. Maar op enkele kruidenrijke percelen of percelen met een rustperiode zijn nog kuikens te vinden. Hier zijn genoeg insecten om te eten en is het veilig door het hoge gras.

Water, Land & Dijken op Facebook

Boerderijeducatie

In het voorjaar is er volop bedrijvigheid op de boerderij. Een goed moment dus om met de klas een educatief bezoek aan een boerderij te brengen. De educatieboerderijen zijn er klaar voor, en de klas kan er nu tegen gereduceerd tarief naartoe. Vertel het voort! Meer info op www.klaszoektboerderij.nl voor basisscholen in Laag Holland en www.boerderijeducatie-amsterdam.nl voor de Amsterdamse scholen.