Boeren in Beeld

Het verhaal achter de boer

ANLb

Agr. natuur- en landschapsbeheer 2016-2021

Meldingen

Alle meldingsformulieren vindt u hier

Actueel

Vacature Junior Projectleider / Veldcoördinator

Vanwege uitbreiding van werkzaamheden zijn wij op zoek naar een  Junior Projectleider /Veldcoördinator. De...

ANB binnen NNN, Knelpunten en oplossingen

Provincie Noord Holland is voornemens Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) per...

Bedrijven zorgen voor boerenlandvogels

Melkveehouders kunnen zich presenteren via het platform slimmevogels.net, zij kunnen zichtbaar maken wat zij op hun bedrijf doen voor boerenlandvogels. De intitiatiefnemer van dit platform is Duurzamen Zuivelketen, BoerenNatuur ondersteunt dit initiatief.

Boeren zorgen voor het landschap

Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land & Dijken (WLD) is een collectief van boeren, vrijwilligers en burgers die samen het landschap behouden en beheren. Het werkgebied ligt tussen de lijn Alkmaar-Hoorn en Zaandam-Amsterdam. De activiteiten op hoofdlijnen zijn gebiedsregie met betrekking op natuur- en landschapsbeheer, bevorderen plattelandsrecreatie en boerderijeducatie, innovatieve projecten, gebiedsprocessen.

Uitgangspunt daarbij is een rendabele landbouw als drager van het alom gewaardeerde cultuurlandschap. Water, Land & Dijken zet zich in voor behoud van de biodiversiteit, vergroting van de toegankelijkheid van het gebied, educatie en participatie van burgers. Dit vind je terug in de verschillende activiteiten en projecten.

Boer in Beeld

Het verbinden van mens, natuur en landbouw, dat is de onderneming van Dirk Osinga. Naast de productie van melk en groenten, zijn er meer activiteiten; een camping, boerderijwinkel, de zuivel en zorg- en leerinstelling.

Zie rechtsboven in de menu balk Boer in Beeld

Wat een mooie zomer

 

Water, Land & Dijken op Facebook

Met de klas naar de boerderij

Het hele jaar door is er volop bedrijvigheid op de boerderij. Er valt ontzettend veel op een boerderij te leren, over duurzaamheid, dierenverzorging, natuurbeheer, het kringloopsysteem, de oorsprong van voedsel etc. etc. Een goede keuze dus om met de klas een educatief bezoek aan een boerderij te brengen. Meer info op www.klaszoektboerderij.nl voor basisscholen in Laag Holland en www.boerderijeducatie-amsterdam.nl voor de Amsterdamse scholen.