Natuur en Landschapsbeheer

Veenweiden en droogmakerijen; een agrarisch landschap. Zonder de boeren zou het niet meer bestaan.

Water, Land & Dijken

Water, Land & Dijken is een agrarische natuurvereniging met ruim 500 agrarische leden in Laag Holland, ten noorden van Amsterdam

Laag Holland

Het Nationaal Landschap Laag Holland bevindt zich tussen de steden Amsterdam, Hoorn, Alkmaar, Castricum en Zaanstad.

Recreatie op het platteland

Er is een groeiende vraag naar verblijfsrecreatie en activiteiten op het platteland.

Weidevogels

Boeren en vrijwilligers zorgen samen voor de bescherming van de weidevogels in Laag Holland.

Een mooi landschap is belangrijk

Het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer is er ten behoud van waardevolle landschappen.

Veelzijdig en ondernemend platteland

Multifunctionele landbouw staat voor boeren die, naast het boerenbedrijf, ook andere activiteiten op de boerderij hebben.

Van maaisel tot humest

Maaisel van bermen, dijken en sloten wordt gecomposteerd tot humest en zorgt uitgereden over het land voor een voedselrijke bodem

Vrijwilligers en weidevogels

Boeren en vrijwilligers zorgen samen voor de bescherming van de weidevogels.

Melden ruige mest

Wilt u ruige mest melden? Maar het lukt niet? Bel naar kantoor! Van dinsdag t/m vrijdag kan Susette je helpen met vinden van Toolkit Id nummers of melden via het Formulier 'uitrijden ruige mest'. Kijk eerst zelf naar de brief en instructie op de website. Land met rustperiode en met legselbeheer.

Zondag 13 april: Rustpunten open dag!

Maak zondag 13 april kennis met de mooiste pauzeplekjes voor fietsers en wandelaars op het platteland in Laag Holland.