Boeren in Beeld

Het verhaal achter de boer

ANLb

Agr. natuur- en landschapsbeheer 2016-2021

Meldingen

Alle meldingsformulieren vindt u hier

Actueel

Start aanleg Natuurvriendelijke Oevers

Op 15 augustus 2018 zijn we gestart in de Zeevang met Fase 1 van de aanleg van natuurvriendelijke oevers vanuit POP3...

Excursie speciaal voor leden van WLD

Innovatie Programma Veen excursie speciaal voor leden van Water, Land & Dijken, vrijdagmiddag 7 september...

Vacature Projecteider

Versterk jij ons team? We hebben met onmiddellijke ingang een vacature voor een enthousiaste projectleider voor 32 uur per week. Je leidt zelfstandig verschillende projecten op het gebied van agrarisch natuurbeheer, water, bodem en educatie.

 

 

Boeren zorgen voor het landschap

Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land & Dijken (WLD) is een collectief van boeren, vrijwilligers en burgers die samen het landschap behouden en beheren. Het werkgebied ligt tussen de lijn Alkmaar-Hoorn en Zaandam-Amsterdam. De activiteiten op hoofdlijnen zijn gebiedsregie met betrekking op natuur- en landschapsbeheer, bevorderen plattelandsrecreatie en boerderijeducatie, innovatieve projecten, gebiedsprocessen.

Uitgangspunt daarbij is een rendabele landbouw als drager van het alom gewaardeerde cultuurlandschap. Water, Land & Dijken zet zich in voor behoud van de biodiversiteit, vergroting van de toegankelijkheid van het gebied, educatie en participatie van burgers. Dit vind je terug in de verschillende activiteiten en projecten.

Excursie specaal voor leden

Veldbezoek aan proeflocatie van het Innovatieprogramma Veen, speciaal voor leden van Water, Land & Dijken, vrijdagmiddag 7 september

Zie voor meer informatie onder het kopje actueel op deze website.

Wil jij ons team versterken?

We zijn op zoek naar een projectleider Agrarisch natuurbeheer.

Lef en ondernemerschap en in staat om bruggen te slaan tussen de verschillende partijen in het werkgebied, zoals provincie, waterschap, gemeenten en natuurbeschermingsorganisaties.

Interesse? Stuur een sollicitatiebrief!

 

Water, Land & Dijken op Facebook

Met de klas naar de boerderij

Het hele jaar door is er volop bedrijvigheid op de boerderij. Er valt ontzettend veel op een boerderij te leren, over duurzaamheid, dierenverzorging, natuurbeheer, het kringloopsysteem, de oorsprong van voedsel etc. etc. Een goede keuze dus om met de klas een educatief bezoek aan een boerderij te brengen. Meer info op www.klaszoektboerderij.nl voor basisscholen in Laag Holland en www.boerderijeducatie-amsterdam.nl voor de Amsterdamse scholen.