Waterlandse Poldertocht

Niet meer schaatsen? Dan wandelen! Unieke wandeltocht door boerenland in schaatssfeer! Zondag 3 juli 2016

Natuur en Landschapsbeheer

Veenweiden en droogmakerijen; een agrarisch landschap. Zonder de boeren zou het niet meer bestaan.

Water, Land & Dijken

Water, Land & Dijken is een agrarische natuurvereniging met ruim 500 agrarische leden in Laag Holland, ten noorden van Amsterdam en Noord-Kennemerland

Laag Holland

Het Nationaal Landschap Laag Holland bevindt zich tussen de steden Amsterdam, Hoorn, Alkmaar, Castricum en Zaanstad.

Recreatie op het platteland

Er is een groeiende vraag naar verblijfsrecreatie en activiteiten op het platteland.

Weidevogels

Boeren en vrijwilligers zorgen samen voor de bescherming van de weidevogels in Laag Holland.

Een mooi landschap is belangrijk

Het nieuwe stelsel voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) is er ten behoud van waardevolle landschappen

Veelzijdig en ondernemend platteland

Verbrede landbouw staat voor boeren die, naast het boerenbedrijf, ook andere activiteiten op de boerderij hebben.

Boeren werken aan schoon water

Boeren nemen maatregelen die bijdragen aan een betere waterkwaliteit in de sloten.

Vrijwilligers en weidevogels

Boeren en vrijwilligers zorgen samen voor de bescherming van de weidevogels.

Teken nu al uw sloten in!

Een belangrijk aandachtspunt voor de mensen die hebben ingetekend voor baggerspuiten en ecologisch slootschonen. Dit beheer ligt buiten een perceel en houdt in dat u van de sloot een gewasperceel moet maken met de code ‘ Water, overig’.Ruige mest SNL en ANLb

Vanaf 1 februari kunt u ruige mest melden bij Water, Land & Dijken. Let er op dat u in het juiste Formulier Uitrijden ruige mest uw melding doet. Deelnemers SNL A en deelnemers ANLb hebben ieder een eigen formulier. Alle leden en SNL deelnemers hebben onlangs een email over de voorwaarden en de procedure gekregen. Via een van de groene buttons rechts komt u in het het juiste formulier.

 

Het Wonder van Marken - bestel de DVD hier

 

ANBI

Water, Land & Dijken op Facebook

 

 

ANLb

Ruige mest melden ANLb

 

Oude stelsel:

SNL

Ruige mest melden SNL

 

Aanmelden gebruik baggerpomp:

Baggerpomp

Melden gebruik baggerpomp

Svp binnen drie werkdagen melden