Natuur en Landschapsbeheer

Veenweiden en droogmakerijen; een agrarisch landschap. Zonder de boeren zou het niet meer bestaan.

Water, Land & Dijken

Water, Land & Dijken is een agrarische natuurvereniging met ruim 500 agrarische leden in Laag Holland, ten noorden van Amsterdam en Noord-Kennemerland

Laag Holland

Het Nationaal Landschap Laag Holland bevindt zich tussen de steden Amsterdam, Hoorn, Alkmaar, Castricum en Zaanstad.

Recreatie op het platteland

Er is een groeiende vraag naar verblijfsrecreatie en activiteiten op het platteland.

Weidevogels

Boeren en vrijwilligers zorgen samen voor de bescherming van de weidevogels in Laag Holland.

Een mooi landschap is belangrijk

Het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer is er ten behoud van waardevolle landschappen.

Veelzijdig en ondernemend platteland

Verbrede landbouw staat voor boeren die, naast het boerenbedrijf, ook andere activiteiten op de boerderij hebben.

Van maaisel tot humest

Maaisel van bermen, dijken en sloten wordt gecomposteerd tot humest en zorgt uitgereden over het land voor een voedselrijke bodem

Vrijwilligers en weidevogels

Boeren en vrijwilligers zorgen samen voor de bescherming van de weidevogels.

Overdracht percelen met SNL A pakket

Heeft u percelen met een SNL A pakket overgenomen van een andere beheerder via een overdrachtsformulier SNL? Let u dan op bij het invullen van de Gecombineerde opgave (GDI) dat u de percelen eerst zelf toevoegt in de perceel registratie en óók het betaalverzoek doet.#

#

Water, Land & Dijken op Facebook