Natuur en Landschapsbeheer

Veenweiden en droogmakerijen; een agrarisch landschap. Zonder de boeren zou het niet meer bestaan.

Water, Land & Dijken

Water, Land & Dijken is een agrarische natuurvereniging met ruim 500 agrarische leden in Laag Holland, ten noorden van Amsterdam en Noord-Kennemerland

Laag Holland

Het Nationaal Landschap Laag Holland bevindt zich tussen de steden Amsterdam, Hoorn, Alkmaar, Castricum en Zaanstad.

Recreatie op het platteland

Er is een groeiende vraag naar verblijfsrecreatie en activiteiten op het platteland.

Weidevogels

Boeren en vrijwilligers zorgen samen voor de bescherming van de weidevogels in Laag Holland.

Een mooi landschap is belangrijk

Het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer is er ten behoud van waardevolle landschappen.

Veelzijdig en ondernemend platteland

Verbrede landbouw staat voor boeren die, naast het boerenbedrijf, ook andere activiteiten op de boerderij hebben.

Van maaisel tot humest

Maaisel van bermen, dijken en sloten wordt gecomposteerd tot humest en zorgt uitgereden over het land voor een voedselrijke bodem

Vrijwilligers en weidevogels

Boeren en vrijwilligers zorgen samen voor de bescherming van de weidevogels.

Algemene ledenvergadering 2014

De Algemene Ledenvergadering 2014 wordt gehouden donderdag 25 september in De Rijper Eilanden. U kunt zich inschrijven voor max.2 workshops waarin verschillende thema's aan de orde komen. Dat kan via onderstaande link of u kunt bellen naar het secretariaat: 0299-437 463.

Vergroenen landbouw doen we samen

Op maandag 23 juni 2014 overhandigden de vier proefgebieden van de GLB-piot de resultaten van drie jaar experimenteren aan staatssecretaris Dijksma tijdens haar bezoek aan Oost-Groningen.

Water, Land & Dijken op Facebook