Natuur en Landschapsbeheer

Veenweiden en droogmakerijen; een agrarisch landschap. Zonder de boeren zou het niet meer bestaan.

Water, Land & Dijken

Water, Land & Dijken is een agrarische natuurvereniging met ruim 500 agrarische leden in Laag Holland, ten noorden van Amsterdam en Noord-Kennemerland

Laag Holland

Het Nationaal Landschap Laag Holland bevindt zich tussen de steden Amsterdam, Hoorn, Alkmaar, Castricum en Zaanstad.

Recreatie op het platteland

Er is een groeiende vraag naar verblijfsrecreatie en activiteiten op het platteland.

Weidevogels

Boeren en vrijwilligers zorgen samen voor de bescherming van de weidevogels in Laag Holland.

Een mooi landschap is belangrijk

Het nieuwe stelsel voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) is er ten behoud van waardevolle landschappen

Veelzijdig en ondernemend platteland

Verbrede landbouw staat voor boeren die, naast het boerenbedrijf, ook andere activiteiten op de boerderij hebben.

Boeren werken aan schoon water

Boeren nemen maatregelen die bijdragen aan een betere waterkwaliteit in de sloten.

Vrijwilligers en weidevogels

Boeren en vrijwilligers zorgen samen voor de bescherming van de weidevogels.

Prijsvraag gezenderde gruttos

Startavond weidevogelseizoen donderdag 16 maart 2017. De winnaar van de prijsvraag wordt deze avond bekend gemaakt. Wie van de vier grutto’s denk jij dat het eerst arriveert? Waag een gokje!Uitrijden ruige mest 2017

Wanneer u in aanmerking komt voor een vergoeding voor het uitrijden van ruige mest dan heeft u een brief met uitleg en voorwaarden en meldingsprocedure gehad. Daarnaast geldt ook de mestwetgeving volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Heeft u hulp nodig bij het melden; dan kunt u altijd bellen naar Water, Land & Dijken

 

ANBI

Water, Land & Dijken op Facebook