Boeren in Beeld

Het verhaal achter de boer

ANLb

Agr. natuur- en landschapsbeheer 2016-2021

Meldingen

Alle meldingsformulieren vindt u hier

Actueel

Samen beschermen we weidevogels

De winnaar van de Gouden gruttopul 2017 is de familie Al uit Krommeniedijk. Dit is het vijfde jaar dat deze trofee werd...

Vacature

Versterk jij ons team? Een professioneel team van projectleiders en veldcoördinatoren zorgt voor het dagelijkse werk...

Azolla

Azolla (kroosvaren) zijn kleine, drijvende varens, die met hun kleine, dakpansgewijs gestapelde blaadjes groeien. Het Innovatieprogramma Veen zet onder andere Azolla in om bodemdaling tegen te gaan. Wil je meer weten over tegengaan van bodemdaling en nieuwe manieren van teelt?

Boeren zorgen voor het landschap

Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land & Dijken (WLD) is een collectief van boeren, vrijwilligers en burgers die samen het landschap behouden en beheren. Het werkgebied ligt tussen de lijn Alkmaar-Hoorn en Zaandam-Amsterdam. De activiteiten op hoofdlijnen zijn gebiedsregie met betrekking op natuur- en landschapsbeheer, bevorderen plattelandsrecreatie en boerderijeducatie, innovatieve projecten, gebiedsprocessen.

Uitgangspunt daarbij is een rendabele landbouw als drager van het alom gewaardeerde cultuurlandschap. Water, Land & Dijken zet zich in voor behoud van de biodiversiteit, vergroting van de toegankelijkheid van het gebied, educatie en participatie van burgers. Dit vind je terug in de verschillende activiteiten en projecten.

Inhoudelijk jaarverslag 2016

Weidevogelbescherming doe je samem, boeren en vrijwilligers. En niet alleen de nesten worden beschermd, maar ook juist de opgroeiende kuikens. Met de verschillende beheerpakketten wordt er gezorgd voor voedsel en veiligheid.
De vrijwilligers worden professioneel opgeleid. Andere thema's waar WLD zich mee bezig houdt zijn schone sloten, boerderijeducatie, natuurvriendelijke oevers en nog veel meer. Wilt u hierover meer lezen? Kijk in ons jaarverslag 2016

Streekbewoners over veranderingen in het landschap

Boek “Boeren in Waterland”: leuk als decembergeschenk of voor uzelf “Boeren in Waterland” is een echte aanrader. Vol interessante verhalen van mensen die hier hun hele leven hebben gewerkt of op een andere manier bij het gebied betrokken zijn. Het boek met veel prachtige foto's is te bestellen via onderstaande link.

Water, Land & Dijken op Facebook

Met de klas naar de boerderij

Het hele jaar door is er volop bedrijvigheid op de boerderij. Er valt ontzettend veel op een boerderij te leren, over duurzaamheid, dierenverzorging, natuurbeheer, het kringloopsysteem, de oorsprong van voedsel etc. etc. Een goede keuze dus om met de klas een educatief bezoek aan een boerderij te brengen. Meer info op www.klaszoektboerderij.nl voor basisscholen in Laag Holland en www.boerderijeducatie-amsterdam.nl voor de Amsterdamse scholen.